Danish Readers [Dansk]

Denne sektion indeholder kun materiale paa dansk og inkluderer Dr Felter’s bog "Guds Frelseplan i Bibelen", oprindeligt udgivet i 1983.

Kontakt paa dansk: infodansk@BibleTreasures.co.uk

 

 

HEMMELIGHEDEN: Sektion 1 (Side 1 - 17) Sektion 2 (Side 18 - 44) Sektion 3 (Side 45 - 64) Sektion 4 (Side 65 - 97)
  Sektion 5 (Side 98 - 129) Sektion 6 (Side 130 - 158) Sektion 7 (Side 159-189)  

 

  

 

"GUDS FRELSESPLAN BIBLEN"

Inholdsfortegnelse:

DEL I   Side
Kapitel I Ordet 1 - 4
Kapitel II Strukturering 5 - 21
Kapitel III

Gematria 22 - 39
DEL II    

Kapitel I

Johannes Doeberen 40 - 50
Kapitel II Herren Jesus Kristus 51 - 71
Kapitel III Advarsler 72 - 75
Kapitel IV Lignelser  76 -  102
Kapitel V Herrens senere tjeneste 103 - 110
Kapitel VI Forklarelsen paa Bjerget; Herrens senere tjeneste 111 - 130
Kapitel VII

Apostlenes Gerninger (ACTA)
"Dette er Det"
Helbredelse af den lamme
Jacobs brev: nogle korte bemaerkninger

131 - 138
139 - 143
144 - 153
154 - 156
Kapitel VIII Mordet paa Stefanus. Peter og Kornelius
Peter og Kornelius
Peters breve: nogle korte bemaerkninger

157 - 160
161 - 165
166 - 170
Kapitel IX Paulus;   Pauli tjeneste overfor Israel i Acta-perioden 171 - 185
Kapitel X Acta 28: Skillelinien og Israels tilsidesaettelse 186 - 196
Kapitel XI Pauli tjeneste overfor hedningerne i Acta-perioden 197 - 205
Kapitel XII "....hvilket det haab er som Han kaldte eder til" 206 - 219
Kapitel XIII Menigheden, der er Hans Legeme 220 - 237
Kapitel XIV Kristi ophoejelse 238 - 246
Kapitel XV Tabernakel, Tempel og Bolig Udvalgt Literaturliste 247 - 257

 

DEL I Sektion 1: Side 1 - 21 Sektion 2:  Side 22 - 39    
DEL II Sektion 3: Side 40 - 50 Sektion 4:  Side 51 - 71 Sektion 5:  Side 72 - 75 Sektion 6: Side 76 - 89
  Sektion 7: Side 90 - 102 Sektion 8:  Side 103 - 110 Sektion 9: Side 111 - 130 Sektion 10: Side 131 - 144
  Sektion 11: Side 145 - 156 Sektion 12: Side 157 - 170 Sektion 13: Side 171 - 185 Sektion 14: Side 186 - 196
  Sektion 15: Side 197 - 205 Sektion 16: Side 206 - 219 Sektion 17: Side 220 - 237 Sektion 18: Side 238 - 246
  Sektion 19: Side 247 - 257. Udvalgt Literaturliste    

 

www.Biblegateway.com indeholder over 50 Bibel oversaettelser, inklusive "Dette er Biblen paa dansk"; Det Norske Bibleselskab 1930"  samt "Levende Bibel" (Norsk), og "Svenska 1917" samt "Levande Biblen" (Svensk).

 

Danske og norske boeger

"Graesk-Dansk Ordbog", Paul Arnesen, Koebenhavn 1830.
"Bibel Ordbog", Koebenhavn 1912.
"Sig altid tak",  Merlin Carothers.
"Guds Tavshed", Sir Robert Anderson.
"Israel og Den Kristne Menighet", samt andre berigende boeger, tro overfor Kristus og Bibelen, Oskar Edin Indergaard.
Oskar Edin Indergaards boeger kan findes paa http://home.online.no
"Modstand og Hengivelse", Dietrich Bonhoeffer.
"Jonas tegnet ", Poul Hoffmann.
"Paradis", Poul  Hoffmann.
"Bibelens Boeger" , Edvin Wiren.
"Himlenes Rikes Hemmeligheter ", Adolf  Bjerkreim.